GeoBaan

GeoStage-ervaringen

Op deze pagina vind je ervaringen van masterstudenten die in de jaren 2021-2023 stage hebben gelopen tijdens het schrijven van hun masterthesis.

Annika: stage bij Over morgen

Deed onderzoek naar het beweegvriendelijke park en liep stage bij Over morgen.

Bas: stage bij Architectuurcentrum Aorta

Deed onderzoek naar de verdichting van Utrecht en de effecten hiervan op identiteit van de wijk.

Feline: stage bij Bureau BUITEN, adviesbureau in Utrecht

Deed onderzoek naar duurzame mobiliteit richting natuurgebieden rondom de stad Utrecht.

Sam: stage bij Stichting Made Up North in Amsterdam

Deed onderzoek naar de effecten van gebiedsontwikkelingen op de makers (de kleine maakindustrie) van Amsterdam Noord.

Rienje: stage bij ASRE, de Amsterdam School of Real Estate

Deed onderzoek naar het prijseffect van een specifieke bouwstijl in de stadsvernieuwing-bouwperiode (1975-1985).

Jarno: stage bij Planterra, adviesbureau voor Openbare Ruimten

Deed onderzoek naar het wandelgedrag van jongeren in Utrecht tijdens en na de coronacrisis.

Nikki: stage bij Bureau Stedelijke Planning (Sweco)

Deed onderzoek naar de rol van duurzaamheid in gemeentelijk toerismebeleid.

Vera: stage bij gemeente Deventer en Stipo

Deed onderzoek naar het eigenaarschapsgevoel van bewoners over de openbare ruimte in Deventer.