GeoBaan

Annika: stage bij Over morgen

Tijdens het schrijven van mijn scriptie heb ik een stage gelopen bij Over morgen, een adviesbureau dat zich voornamelijk richt op ruimtelijke vraagstukken vanuit een duurzaamheidsperspectief. Binnen dit bureau zijn er verschillende spots die zich bezighouden met specifieke onderwerpen zoals mobiliteit, circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling. Het bijzondere aan deze organisatie is dat er geen hiërarchische managementlagen zijn en adviseurs zich bezighouden met uiteenlopende taken, zoals HR en financiële zaken. Het bedrijf is overgenomen door Arcadis, wat belangrijke veranderingen met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering.

“Daarvoor had ik geen idee wat mensen bedoelden als ze spraken over “adviseur zijn en werken aan projecten”. Deze termen waren voor mij abstract en daardoor lege woorden. Tijdens mijn stage kregen deze begrippen betekenis doordat ik de kans kreeg om daadwerkelijk aan projecten mee te werken en ze van dichtbij mee te maken

Tijdens mijn stage deed ik onderzoek naar een beweegvriendelijk park, oftewel een park dat mensen uitnodigt om te bewegen. In Nederland zitten mensen namelijk gemiddeld zo’n 9 uur per dag en slechts 44% voldoet aan de aanbevolen beweegrichtlijnen. De leefomgeving speelt een cruciale rol in ons beweeggedrag en daarom is het van groot belang dat openbare ruimtes zo worden ingericht dat ze mensen aansporen om actief te zijn. Er is daarbij geen one size fits all: het vereist maatwerk omdat elke leefomgeving uniek is evenals de wijken zelf. Het is daarbij essentieel om samen te werken met zowel de gebruikers als de niet-gebruikers van de ruimte. In de specifieke casus die ik onderzocht, bleek het creëren van een gevoel van veiligheid een voorwaarde te zijn voordat andere aspecten van beweging konden worden aangepakt. Maar uit mijn beleidsanalyse bleek dat de beleidsmakers zich focusten op concrete maatregelen zoals voetbalveldjes of stoepen. Er bleek dus een mismatch tussen beleefde beweegvriendelijkheid en beoogde beweegvriendelijkheid. Daarnaast bleek dat het van groot belang is om te beseffen dat maatregelen die bedoeld zijn om een bepaald type beweging te bevorderen, soms een negatief effect kunnen hebben op andere vormen van beweging. Zo kan de aanleg van fietspaden om actieve mobiliteit te stimuleren bijvoorbeeld recreatieve wandelaars ontmoedigen vanwege het risico op botsingen. Stuur me gerust een berichtje als je meer wilt weten over mijn onderzoek.

Mijn stage ervaring was voor mij erg waardevol omdat ik een kijkje kon nemen in de praktijk en de advieswereld. Daarvoor had ik geen idee wat mensen bedoelden als ze spraken over “adviseur zijn en werken aan projecten”. Deze termen waren voor mij abstract en daardoor lege woorden. Tijdens mijn stage kregen deze begrippen betekenis doordat ik de kans kreeg om daadwerkelijk aan projecten mee te werken en ze van dichtbij mee te maken. Zo ben ik bijvoorbeeld naar het oosten van het land gereisd om samen met jongerenwerkers te onderzoeken wat jongeren wilden voor hun gemeente. Een ander project waar ik aan mocht meewerken, was de omgevingsvisie van Texel gedurende twee dagen. Dit gaf me een diepgaand inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren van zulk soort projecten. Tot slot hielp deze stage me te ontdekken welk type bedrijfsvoering het beste bij me past. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik de voorkeur heb voor kleinschalige bedrijven, de vrijheid om aan diverse onderwerpen te werken en een platte organisatiestructuur.

Voorafgaand aan mijn stage maakte ik me zorgen over de balans tussen het werken aan projecten en het schrijven van mijn onderzoek. Hoeveel uren kan ik aan projecten besteden en gaat dat niet ten koste van mijn scriptie? Gelukkig was dat niet het geval omdat ik zelf volledig verantwoordelijk was om mijn agenda te beheren: door 8 uur per week aan projecten te besteden is het goed te doen om daarnaast je onderzoek te schrijven. Deze uren verdeling vooraf bespreken met je stage is een goede, om onduidelijkheden te voorkomen. Wat ook speelde voor mij was hoe de communicatie tussen de universiteit en Over morgen zou verlopen. In hoeverre moeten zij contact hebben en welke rol speel ik daarin? Uiteindelijk ging dit heel natuurlijk en waren mijn begeleiders vanuit de universiteit en Over morgen hele waardevolle bronnen van inspiratie. Mede door de bevlogenheid van beide kanten kreeg ik veel ideeën aangereikt, wat mijn onderzoek positief heeft beïnvloed. Het besef drong toen door dat begeleiding een hele grote rol spelen, voor mij in de positieve zin!

Al met al zou ik iedereen aanraden om stage te lopen naast je onderzoek. Het is ontzettend waardevol om alvast een kijkje te nemen in de praktijk waarbij pro activiteit en goede communicatie (voor mij) alle valkuilen heeft voorkomen.