GeoBaan

Bas: stage bij Architectuurcentrum Aorta

Ik loop stage bij Architectuurcentrum AORTA. Dit is een onafhankelijk platform dat al 30 jaar door middel van allerlei activiteiten zoals de dag van de architectuur, maar ook debatreeksen het gesprek over het ontwerp van de leefomgeving in Utrecht levendig houdt en toegankelijk maakt voor een breed publiek. Aorta gebruikt zijn grote netwerk en onafhankelijke positie om verschillende partijen samen te brengen en het gesprek te voeren over de grote stedelijke uitdagingen waar Utrecht voor staat. Aorta verbind ontwerpers, bewoners, gebruikers, beleidsmakers, wetenschappers, ontwikkelaars en corporaties met elkaar om het gesprek over de stad te voeren.

Mijn onderzoek gaat over de verdichting van Utrecht en de effecten hiervan op identiteit van de wijk. Waar in het verleden Utrecht voornamelijk groeide door het aanbouwen van nieuwbouwwijken zoals Leidsche Rijn wordt er tegenwoordig veel meer gepleit voor de voordelen van inbreiding van de bestaande stad. In de ruimtelijke strategie van de Gemeente Utrecht zijn er enkele knooppunten aangewezen rond bestaande infrastructuren waar richting 2040 nieuwe hoog stedelijke centra moeten komen. Het idee is dat Utrecht richting 2040 veranderd van een mono centrische stad, met één centrum, naar een poly centrische stad met meerdere centra.

Mijn onderzoek focust zich op wat dit betekent voor de bestaande identiteit van deze gebieden? Kan, en zo ja, moet je deze behouden of groeien we toe naar nieuwe karakters? Hoe kijken de mensen die reeds in en rondom deze knooppunten wonen hier tegenaan? Wat betekent de transformatie naar hoog stedelijk gebied volgens hen? Hierin onderzoek ik de ‘ervaren stad’. Niet zoals die gepland is of gaat worden, maar vanuit het perspectief van bewoners en gebruikers en aan de hand van straatinterviews en diepte interviews met sleutelfiguren in het gebied.

Ik ben erg blij dat ik uiteindelijk voor een stage heb gekozen! Het schrijven van een scriptie is een erg vrij proces zonder al te veel tussentijdse verplichtingen waarin je jezelf ook snel kunt verliezen. Door stage te lopen ervaar ik toch meer structuur wat erg prettig is. Je spreekt een paar vaste dagen af waarop je naar kantoor komt en er zijn meer mensen die altijd even kunnen meelezen of je tips kunnen geven. Je hebt er in dat opzicht een paar extra begeleiders bij! Ook heeft het mij voordelen gegeven zoals bijvoorbeeld connecties toen ik experts zocht om interviews mee af te nemen.

Het onderzoek wat je doet sluit vaak nog beter aan op thema’s die spelen in het werkveld! Daarnaast is het erg leerzaam om de dynamiek van het werkende leven mee te krijgen. Binnen een bedrijf leer je dat projecten weer nét anders gaan dan in een werkgroep binnen de universiteit. Al met al vond ik het grootste voordeel dat je tijdens een periode waarin je veel zelfstandig moet werken, en weinig meer op de universiteit hoeft te komen, toch nog veel in contact komt met professionals die mee kijken naar je onderzoek. Doordat AORTA een klein bedrijf is ken je iedereen goed en kun je altijd even binnenwandelen.