GeoBaan

Vera: stage bij gemeente Deventer en Stipo

Mijn onderzoek gaat over het eigenaarschapsgevoel van bewoners over de openbare ruimte in de buurt. Welke invloed hebben fysieke inrichting en het beheer van de openbare ruimte hierop?

Door een stage te combineren met mijn thesis doe ik ervaring op in het werkveld. Naast het meedraaien op de werkvloer doe ik voor mijn thesis onderzoek in de openbare ruimte in Deventer. Omdat ik dit in samenwerking met de gemeente doe, merk ik dat de gemeente mijn resultaten echt kan gebruiken. Het onderzoek heeft zo hopelijk ook een meerwaarde voor inwoners van Deventer.

Tijdens het meewerken bij Stipo krijg ik een kijkje in de keuken van een adviesbureau, en zie hoe zij te werk gaan in verschillende projecten. Omdat zowel de gemeente als Stipo aan zoveel leuke projecten werken, is het soms nog moeilijk om je daar niet te veel in te laten meeslepen. 

je kan hulp vragen aan professionals die verstand hebben van jouw onderwerp

Een stage is hartstikke leuk en leerzaam, vooral in combinatie met een afstudeeronderzoek. Je doet ervaring op in het echte werkveld, je onderzoek kan echt bruikbaar zijn voor stagebedrijven en je kan hulp vragen aan professionals die verstand hebben van jouw onderwerp.

Foto: Mark Deckers, Flickr