GeoBaan

Goudappel

Goudappel draagt met haar mobiliteitskennis actief bij aan het creëren van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen. Goudappel adviseert op basis van inhoudelijke mobiliteitskennis en kwalitatief hoogwaardige data. Zo zorgen wij ervoor dat we beschikken over alle expertises om de volledige adviesketen te verzorgen voor onze klanten.

Wij hebben diverse stageplaatsen en afstudeeronderwerpen waarin je wordt uitgedaagd om je kennis en kunde uit je studie toe te passen, en met nieuwe inzichten de volgende stap in je ontwikkeling te maken. De uitdaging ligt in de meeste gevallen in het ontwikkelen van nieuwe kennis of oplossingen die bijdragen in het oplossen van tal van maatschappelijke opgaven waar we als maatschappij voor staan en betreffen daarmee gebieden als klimaat/energietransitie, woningbouwopgave, nieuwe mobiliteit/mobiliteitstransitie, brede welvaart, data en kunstmatige intelligentie en onzekerheid.

  • 15-belevingsminutenstad: een goede beleving laat mensen lopen?! Bij voetgangers speelt de aantrekkelijkheid van een looproute een belangrijke rol. Op een prettige, afwisselende route door het groen is het fijner lopen dan op een saaie, eentonige route langs een drukke weg. Wat is de impact van beleving op de beleefde loopafstand en met welke maatregelen kan de loopafstand gevoelsmatig ingekort worden?  Dit project moet ontwerpinzichten en concrete maatregelen opleveren die ruimtelijk ontwerpers kunnen toepassen op looproutes.
  • Hoe maken we adaptief mobiliteitsbeleid in een continue veranderende context om de klimaatdoelen van Parijs te halen? Een methodiek die veel inzicht en potentie heeft om een complexe socio-technische omgeving te modelleren is systeemdynamica.
  • In planstudies voor OV worden vaak modeldoorrekeningen gedaan om het effect te bepalen. In deze doorrekeningen wordt gebruik gemaakt van aannames over de aantrekkelijkheid van een bepaalde modaliteit en route. Een belangrijke term is de “Trambonus”: de tram is een aantrekkelijkere modaliteit voor reizigers dan de bus. Hoe veel aantrekkelijker weten we alleen niet. Feit is dat een betere beleving van een modaliteit zorgt voor een grotere voorkeur voor deze modaliteit. In hoeverre kunnen we op basis van beleving goed onderbouwde kentallen vormen? En wat betekent dit vervolgens voor onze modelstudies? Dit onderzoeksproject is erop gericht een betere inschatting te maken van de Trambonus (en andere varianten), op basis van échte gegevens.
  • Handelingsperspectief brede welvaart: Hoe sluit de omgevingswet aan bij brede welvaartsindicatoren?
  • Hoe krijg je grootschalige verplaatsingsverminderingen voor elkaar? Dit onderwerp vraagt op een verdieping en kwantificering in de relatie tussen ruimtelijke inrichting en reisgedrag met doorvertaling naar uitstootreductie.
  • Reizigers die niet in- of uitchecken komen regelmatig voor, niet alleen uit vergeetachtigheid, maar ook omdat sommige mensen er geen nadeel van ondervinden (abonnementen). Deze vormen een probleem voor vervoerkundige analyses: onbekend is welke reizen zijn gemaakt, waardoor met ophoogfactoren wordt gewerkt om voor deze missende registraties te corrigeren. Is er een algoritme mogelijk die dat kan ondervangen, door de vermoedelijke uitstaplocatie van de niet-uitchecker goed te schatten?
  • Parkeren op afstand: Wat is het effect van parkeren op afstand op het mobiliteitsgebruik? Bij nieuwbouw is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om een eigen parkeerplaats voor de deur te hebben. Steeds vaker wordt ontwikkeld volgens het STOMP-principe, waarbij onder andere fietsen en OV-gebruik aantrekkelijker zijn dan autogebruik. Parkeren van de auto op enige afstand is hierbij een veelgebruikt aspect. Bij dit onderwerp onderzoek je wat de impact is van parkeren op afstand in een ontwikkeling op het mobiliteitsgebruik en de verkeersgeneratie. Aan de hand van case-studies en interviews ga je achterhalen wat de effecten zijn.
  • Dat fietsen goed voor je is, weten we eigenlijk allemaal wel. Regelmatig op de fiets stappen leidt tot allerlei positieve effecten op de gezondheid van mensen. De conditie wordt positief beïnvloed, spieren worden sterker en ook mentaal blijven mensen weerbaarder en vrolijker. Tegenwoordig gebruiken steeds meer mensen, ook jongeren, een elektrische fiets. Op deze fiets levert de gebruiker minder fysieke inspanning in vergelijking met een ‘gewone’ fiets. Dit roept de vraag op of dezelfde positieve effecten worden bereik door gebruikers van elektrische fietsen. Bestaan dezelfde gezondheidsvoordelen ook voor de gebruikers van elektrische fietsen? En in welke mate treden deze effecten dan op? Weegt het mogelijke voordeel van meer en langer fietsen op tegen het nadeel van minder inspanning? En geldt dat voor alle doelgroepen?
  • Rechtvaardigt de problematiek in een binnenstad een complex toegangssysteem? Dit is het beleid dat gemeenten maken om te bepalen welke doelgroepen en modaliteiten onder welke voorwaarden welkom zijn in de binnenstad.
  • Een tool kan vele inzichten bieden. De tool van www.uitstootvanmobiliteit.nl geeft momenteel inzicht in de uitstoot per modaliteit. Ontwikkel jij de tool verder door? Dit kan door bijvoorbeeld de effecten te monetariseren. Daarnaast is een ontwikkelslag naar de beleidskant of het implementatieproces wenselijk.

Heb je zelf ideeën over een interessant onderwerp om af te studeren? Jouw inbreng hierin wordt zeer gewaardeerd en we denken graag mee in een passende opdracht. Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met de contactpersoon of kijk op www.werkenbijgoudappel.nl.

Alles wat je moet weten:

OrganisatieGoudappel
Locatiein overleg
Periodevanaf februari 2024 (in overleg)
Contact Joren Tijmensen
jtijmensen@goudappel.nl

Plaatsingsdatum: 20 nov 2023